Informacje dla pacjentów Poradni Specjalistycznych

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

W celu minimalizacji ryzyka transmisji koronavirusa SARS-CoV-2 i zgodnie z zaleceniami MZ , SANEPID i NFZ zarządza się
zmiany funkcjonowania poradni specjalistycznych w następujący sposób :

- Wizyty lekarskie w specjalnościach : pulmonologia, okulistyka, otolaryngologia, neurologia, logopedia,psychiatria odbywają się po wezwaniu przez poradnie.

-Dopuszcza się udzielanie świadczeń w postaci teleporad dla pacjentów kontynuujących leczenie, zgodnie z ustalonym planem terapeutycznym lub planem terapii i zdrowienia, adekwatnie do stanu klinicznego pacjenta.
W ramach teleporady można uzyskać : e-recepte, zwolnienie lekarskie, zlecenie elektroniczne na wyroby medyczne

 

Kontakt tel. AOS 58 320 89 99

               tel 58 300 56 76 wew.214

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego