Informacje dla pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW POZ

W celu minimalizacjji ryzyka transmisji koronavirusa SARS-CoV-2 i zgodnie z zaleceniami NFZ i SANEPID zarządza się
zmiany funkcjonowania POZ w następujący sposób :

LEKARZ POZ
-rejestracje pacjentów tylko telefonicznie
-udzielanie przez lekarzy POZ telefonicznych porad w godzinach pracy lekarzy
-tylko w sytuacji kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza w przychodni
-wizyty domowe odbywać się będą tylko w wyjątkowych, niezbędnych przypadkach po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z lekarzem poz
-recepty, należy zamawiać telefonicznie – odbiór kodów recept SMS
-druki na zaopatrzenie medyczne można zamówić telefonicznie – nr zlecenia zostanie przekazany zwrotnie telefonicznie
-pozostałe sprawy typu : wnioski sanatoryjne, zaświadczenia itp. zostają odroczone do odwołania

PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA POZ
-wizyty domowe -ograniczone zostają do sytuacji niezbędnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty
-pielęgniarki i położne udzielają teleporad w godzinach pracy

GABINET ZABIEGOWY 
-Wykonuje zabiegi niezbędne dla ratowania zdrowia i życia


Kontakt tel: 58 320 88 38 lub 58 320 88 39

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego