Informacje dla pacjentów Rehabilitacji

 KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW !

W celu minimalizacjji ryzyka transmisji koronavirusa SARS-CoV-2 i zgodnie z zaleceniami MZ  i SANEPID  WIZYTY LEKARSKIE ODBYWAJĄ SIĘ  PO WEZWANIU PRZEZ PORADNIĘ  RAHABILITACYJNĄ  .

WYKONYWANIE ZABIEGÓW Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII I KINEZYTERAPII ZOSTAJE ZAWIESZONE DO CZASU ODWOŁANIA ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO !

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego