Medycyna pracy

 KOMUNIKAT :

W celu minimalizacjji ryzyka transmisji koronavirusa SARS-CoV-2 i zgodnie z  Przepisami ustawy z dnia 02.03.2020 r. (ze zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 374 , 567, 568) nastąpiła zmiana obowiązków w przedmiotowym zakresie:

a) według art. 12 a - zawieszone zostało wykonywanie niektórych obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników. Orzeczenia o zdolności do pracy, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

b) przepisy nie dotyczą badań wstępnych i kontrolnych, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wykonujemy takie badania.

PRZYJMOWANIE PRACOWNIKÓW  NA BADANIA ODBYWA SIĘ   PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU BADANIA PRZEZ REJESTRACJĘ.

BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJE  REJESTRACJA TELEFONICZNA !

KONTAKT:

tel. 58 320-89-99

500-052-375

e-mail: medycynapracy@pzoz.com.pl

poniedziałek - piątek 11:00-17:00