Polityka jakości

Nadrzędnym celem jest  udzielanie  świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie z gwarancją bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery dla Pacjentów i Pracowników.

Polityka realizowana jest poprzez :

  • profesjonalne działania połączone z troskliwą opieką spełniającą oczekiwania Pacjentów
  • udzielanie świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych Pracowników
  • zapewnienie nowoczesnej infrastruktury, bezpiecznej dla Pacjentów i Pracowników                    
  • promowanie zachowań prozdrowotnych
  • nowoczesne i efektywne zarządzanie
  • prowadzenie działalności  zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa
  • szczególną dbałość o zadowolenie Pacjentów i ich Rodzin.

Zarząd zobowiązuje się  do spełnienia mających zastosowanie wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.