Profilaktyka

                                                           PROMOCJA ZDROWIA

Nadrzędnym celem podejmowanych działań w zakresie promocji zdrowia jest umożliwienie ludziom przejęcia kontroli nad własnym zdrowiem i postrzeganie zdrowia jako najwyższej wartości.

Proponujemy pacjentom uczestnictwo w realizowanych programach zdrowotnych:

I/„ABCD”- Profilaktyka nowotworów skóry”

Program realizowany  przez personel medyczny POZ w zakresie spotkań edukacyjnych         i świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu w trakcie wizyt pacjentów  objawów nowotworów skóry . Projektem objęci są aktywni zawodowo pacjenci w wieku 15-64 lata lub starsze pod warunkiem aktywności zawodowej . Program zawiera:

* Edukację prozdrowotną w zakresie  ekspozycji na promieniowanie i samokontroli zmian skórnych ,

* Konsultację lekarską obejmującą szczegółowe badanie skóry całego ciała i kierowania w przypadku wykrycia niepokojących zmian do lekarza specjalisty zapewniającego badanie dermatoskopowe.

* konsultację lekarza dermatologa lub onkologa .

II/ Przeciwdziałanie chorobom naczyń mózgowych .

Program realizowany  przez personel medyczny POZ zawiera:

program kierowany jest do osób, u których podczas wizyty u lekarza poz rozpoznano objawy chorób naczyń mózgowych w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego TIA. Program zawiera :

* badanie lekarskie wstępne

*Wykonanie badań : cholesterolu LDL, HDL, trójglicerydów, glukozy, ekg

* wizyta końcowa zawierająca omówienie wyników badań i edukację zdrowotną w zakresie czynników ryzyka                   i zalecanych metod modyfikacji postępowania oraz ewentualne skierowanie do dalszej pogłębionej diagnostyki. Wyposażenie pacjenta w aparat RR 

III/ Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca - KORDIAN

Program realizowany  przez personel medyczny POZ i Medycyny pracy   i  personel wspierający tj dietetyk psycholog, fizjoterapeuta .

kierowany  pacjentów w wieku aktywności zawodowej powyżej 18r ż z podejrzeniem podwyższonego ryzyka chorób sercowo- naczyniowych zwłaszcza NT i podwyższonym poziomem LDL .Program zawiera :

* wizytę kwalifikacyjną

* badania laboratoryjne cholesterolu LDL, HDL, trójglicerydów, glukozy,

*ekg

* zestaw porad i aktywności prozdrowotnych tzw " bon edukacyjny"

* wizyta końcowa

 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tych programach !